Sport
Die volgende Sport aktiwiteite word by die skool aangebied :

 • Atletiek
 • Rugby
 • Welpie-rugby
 • Krieket – Seuns en Dogters
 • Mini-krieket
 • Netbal
 • Mini-netbal
 • Landloop
 • Jukskei
 • Hokkie – Seuns en Dogters
 • Sporttoere
 • Massa deelname
 • Leerlinge wat die skool verteenwoordig in ‘n provinsiale span, verwerf erekleure.


Die sportvelde beskik oor spreiligte van hoë gehalte wat dit moontlik maak om aandbyeenkomste, in onder andere atletiek, rugby en netbal aan te bied.

LAERSKOOL RAPPORTRYER SE SPORTAKADEMIE

Die volgende word op klubvlak aangebied:

 • Akro / Gimnastiek
 • Klinieke – netbal, rugby, krieket, hokkie
 • Deurlopende sportontwikkeling – Balvaardigheid
 • Judo
 • Elke leerder word aangemoedig om aan ‘n aktiwiteit deel te neem
 • Erkenning word verleen aan prestasies van leerders buite skoolverband